Fagutvalgets begrunnelse

OLAFS MINNEPRIS 2011 

Medlem av Minnefondets fagutvalg, professor emeritus, dr med Berit Gråholt sa følgende ved tildelingen:

Takk for at vi har fått anledningen til å dele ut Olafs Minnepris i forbindelse med denne nasjonale markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging. Olaf Schultz døde , 15. juli i år etter å ha tatt sitt eget liv. Han ble bare 19 år. Olafs foreldre og søsken har opprettet Olafs Minnefond. Fondet har som formål å bidra til å forebygge selvmord blant unge i Norge. 

Fondet skal i år for første gang skal dele ut minneprisen. I år går prisen til en person som har bidratt med arbeid innenfor forskning som kan forebygge selvmord blant unge. I 2012 tar fondet sikte på å dele ut tre priser. En pris innenfor forskning, en pris innenfor opplysningsarbeid og en pris innenfor journalistikk. 

Minneprisen bærer Olafs navn, men er rettet mot all form for forebygging  som ikke nødvendigvis reflektere hans situasjon eller forhistorie, utover måten han døde på.

Han er ikke den eneste:

I 2009 tok i alt 116 unge under 29 år sitt eget liv i Norge. Bak hvert eneste tall finnes en personlig og unik tragedie. Prisen som deles ut i dag , går til en forsker som særlig har fokusert på en spesiell risikoadferd i forhold til selvmord   blant unge, men  forskning kommer også annen utsatt ungdom  til gode.

OLAFS MINNEPRIS 2011

Jeg vil nå lese opp begrunnelse for tildelingen av Olavs minnepris 2011 for forskning som kan bidra til å forebygge selvmord blant unge, utarbeidet av fagutvalget

Fagutvalget i Norge har bestått av professor dr med Lars Mehlum (leder), professor em dr med Berit Grøholt og forsker PhD Anne Silviken. 

Utvalget har dels bygget sine vurderinger på sin kjennskap til  dette spesielle forskningsfeltet. Videre har vi sett på artikler  publisert  av norske forskere i internasjonalt anerkjente tidsskrifter de siste fem år.

Utvalget har kommet fram til prismottakeren for 2011, forsker og Cand.Ped. Mette Ystgaard, Hun er i dag ansatt på Regonsenter for barn og unges psykiske helse, og her beskrives hennes kompetanseområder på følgende måte: epidemiologi, mestring, selvmord, selvmordsforebygging, selvskading, skolebaserte tiltak.

Vår begrunnelse for å tildele henne denne prisen er som følger:

Mette Ystgaard har vist en mangeårig stabil og kvalitetsmessig sterk innsats i forskning rettet mot risikofaktorer for suicidal atferd blant barn og unge.  Hun fattet interesse for forskningsfeltet da hun arbeidet innen pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste i skolen, og gjennomførte en interessant studie som ga viktig og nyansert kunnskap om betydningen av sosial støtte når unge måtte mestre vanskelige situasjoner.

Etter dette har hun vært involvert i flere prosjekter som danner bakgrunnen for at hun får en pris i dag. Hun har gjennomført en intervju-undersøkelse av personer lagt inn på sykehus etter et selvmordsforsøk.

Hun har gjennomført en stor spørreundersøkelse i videregående skoler om selvskading og selvmordsatferd. Dette har vært et ledd i en stor internasjonal studie, og Mette Ystgaard har vært en viktig bidragsyter i internasjonale fora. Studien har sett på forhold som kan forklare hvorfor unge mennesker i så stort omfang skader seg selv med vilje. Villet egenskade, med stor eller liten suicidal hensikt, er den sterkeste risikofaktoren for senere gjennomført selvmord . Og Mette Ystgaard har bidratt til kunnskap om både omfang og risikofaktorer for villet egenskade i en norsk kontekst.

Det går en tråd gjennom alle Mette Ystgaards prosjekter.  Sosial støtte fra kamerater, familie og fra lærere vet vi kan dempe effektene av risikofaktorer, det viste bl.a. Mette Ystgaard i sin første studie. Hun har aktivt søkt å finne fram til metoder som kan hjelpe barn til å skaffe seg og til å gi sosial støtte. Hun har vært med på å utvikle og å innføre et mestringsfokusert program i en rekke skoler i Norge og i andre land. Programmet heter Zippies venner. Det hører med til denne historien at Ystgaard heller ikke har spart seg selv når det gjelder det omfattende arbeidet å få implementert og finansiert dette forebyggingsprogrammet i Norge.

Men hun har alltid med seg den kritiske holdningen som bør og skal prege forskere. I tråd med det har hun gjennomført en kritisk evaluering av programmet. Resultatene virker meget lovende og I dag er det bred enighet om at skolen sammen med helsevesen kan øke barn og unges mestringspotensial.  Dette er at arbeid som vil gagne alle barn i risikosonen, ikke bare de som er i risiko for suicidal atferd.

Samtidig vil jeg understreke at den kunnskapen vi har i dag ikke forklarer alle selvmord, og ikke gir oppskrift til å forebygge alle selvmord. Men for å komme videre i det viktige arbeidet å forebygge selvmord må mange biter legges sammen, og Mette Ystgårds bidrag til dette enorme puslespillet har vært og er viktige.

Oppsummert kan en si at Mette Ystgårds forskning har hatt fokus på både risikofaktorer og beskyttende forhold.

Når det gjelder skolesektoren har Mette Ystgaard vært en foregangsperson. Hun har kartlagt risikofaktorer, hun har bidratt til å utvikle tiltak mot risikofaktorene, og hun har sikret at tiltakene blir kritisk og forskningsmessig evaluert.

Det er derfor en stor glede å overrekke Olafs Minnepris for fremragende forskningsinnsats knyttet til selvmordsproblematikk blant unge i Norge. Jeg vil samtidig gratulere deg, Mette Ystgaard og hilse fra de øvrige utvalgsmedlemmene, Anne Silviken i Finnmark og Lars Mehlum i New York, som begge på grunn av lang reisevei ikke kunne være til stede i dag.

Jeg ber deg nå komme opp hit, Mette Ystgaard. Prisen du vil motta består av en skulptur laget av kunstneren Pål Roland Johnsen, og et diplom laget av kunstneren Tone Brunelle. 

Prisen vil overrekkes av Olafs foreldre Mette Marie Tangen og Jon Schultz.

 

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

12.06 | 00:33

Er det noe plass jeg som 56 år gammel kvinne kan få hjelp ? Har prøvd flere ganger å ta mitt liv uten å lykkes. Behandlet og friskmeldt, gang på gang

...
19.10 | 06:07

Nei, glemme er det vel ingen som er redde for at dere skal gjøre.
God ide og overføre til LEVE. Da vil jeg få ønske dere alt godt videre.

...
03.09 | 16:31

Hei!
Er det mulig å få en e-postadresse til Jon Schultz? Gjelder et bokprosjekt om sorg og posttraumatisk vekst.
Mvh

...
17.07 | 00:46

Tenker på dere og på alle andre som får oppleve dette fryktelige. Minnefondet med pris er en fin idé. Åpenhet hjelper alle.

...
Du liker denne siden