Kandidater til Olafprisen 2016

KANDIDATER TIL OLAFPRISEN 2016

Olafprisen er etablert i 2011 og deles ut av Olafstiftelsen - forebygging av selvmord blant unge. Prisen tildeles som en anerkjennelse til en person som har bidratt med fremragende vitenskapelig arbeid eller kunnskapsformidling innenfor feltet selvmordsforebygging blant barn og ungdom.   Prisen deles ut hvert år og består av en bronseskulptur laget av den danske billedhuggeren Peter Hesk Møller og et håndlaget diplom.  

Et fagutvalg ledet at professor dr med Lars Mehlum, leder av  NSSF, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og   –forebygging, forestår innstillingsarbeidet av kandidater til prisen.   Forslag til kandidater kan sendes på epost til js@legale.no innen 30. mai, 2016.

 

Olafstiftelsen

forebygging av selvmord blant unge

www.olafstiftelsen.org

 

Åpent møte 8. september, 2015 kl 19

Sammen med Røde Kors og Unge LEVE skal vi arrangere et åpent møte på Litteraturhuset i Oslo tirsdag 8. september, 2015 kl 19. Her er info om møtet:

Stopp selvmord!
Selvmordsforebygging angår oss alle.
Tirsdag 8. september kl 19.00
Wergeland

Gratis

Selvmord er den viktigste dødsårsaken blant unge i Norge i dag. Og antallet går ikke ned.  Dette er en situasjon vi som samfunn ikke kan akseptere.  Mange selvmord skjer blant unge som ikke har en kjent psykisk lidelse og som ikke er i behandling. Hva kan vi som samfunn og medmennesker gjøre for å redusere denne tragedien som rammer så mange så ofte? Foredrag, musikk, prisutdeling, debatt.

Arrangør: Stiftelsen Olafs Minnefond, Røde Kors og Unge LEVE


Filmen Leve

Da er filmen vi har laget sammen med Røde Kors og Unge LEVE ferdig. Fire unge forteller åpent og direkte om sine selvmordsforsøk, hva som bragte dem dit og hvordan de har kommet seg videre i livet.

Filmen har allerede fått mye oppmerksomhet og har vært vist både i NRK Aktuelt (9.september) og Aftenposten TV.  

NRK Aktuelt fulgte opp med Erna Solberg i studio den 10. september. 


Her er linken NRK Aktuelt den 9. september hvor filmen vises etter samtalen i studio.

http://tv.nrk.no/serie/aktuelt-tv/NNFA50090914/09-09-2014#del=2&t=4s

Filmen er også tilgjengelig på Youtube, søk på Røde Kors Leve.

Filmen har fått et innhold og en oppmerksomhet som overgår alt vi kunne håpe på. Mange har vært med å arbeide frem denne filmen. Men en spesiell takk sendes til de fire modige unge som forteller sin historie. 

Vi er overbevist om at filmen vil gjøre en forskjell i kampen mot selvmord  

Din overskrift

Utdeling av Olaf-prisen 2014

Olaf-prisen 2014 ble delt ut på Litteraturhuset i Oslo den 8. september til journalist og forfatter Trude Lorentzen. Fagutvalgets begrunnelse er:

"Årets prisvinner, journalist Trude Lorentzen, får prisen for sine betydelige bidrag til å skape mer åpenhet om selvmord i samfunnet gjennom sin bok Mysteriet mamma.

Med sin gripende fortelling har boken har nådd svært brede lesergrupper og har bidratt til å øke forståelsen for barns og ungdommers opplevelse av og reaksjoner på psykisk sykdom hos foreldre, suicidal atferd og tap. Prisvinneren har varmt, klokt og positivt satt et alvorlig samfunnsproblem på dagsordenen på en måte som vil gagne berørte barn, ungdommer og deres familier ."

Trude Lorentzen var tilstede og mottok prisen som består av en bronsje-skulptur og et håndlaget diplom.

Filmen kommer


Vi er nå i siste innspurt med kortfilmen vi lager sammen med Røde Kors.
Filmen inneholder intervjuer med fire unge mennesker som alle har forsøkt å ta sitt eget liv. De forteller åpent og sterkt om hva som førte til at de ikke orket å leve mer, hva de har gjort for å komme videre og hvordan livet arter seg nå.

Filmen, som har fått tittelen "Leve", varer i 15 minutter.

Filmen vil for første gang bli vist på møtet vi arrangerer på Litteraturhuset i Oslo mandag 8. september kl. 19. Se
www.litteraturhuset.no for mer info.

Filmen vil bli tilgjengelig på Youtube og andre kanaler, samt muligen vist på NRK. Vi vil også legge ut link fra vår hjemmeside. Følg med.

Dagens Næringsliv: Livet etterpå

Det har vært mange gode og sterke oppslag om selvmord i norske media den siste tiden.
Dagens Næringsliv hadde en veldig bra artikkel lørdag 7. juni, skrevet av Reidar Mide Solberg.

Vi har fått artikklen i pdf og sender den gjerne ut.

Nye planer

Statistikk er trist lesning. Det dør nå nesten dobbelt så mange unge menn i selvmord som i trafikken hvert år. Selvmord er den største dødsårsaken blant denne gruppen, hvor nesten hvert tredje dødsfall skyldes selvmord.

Dette skal og må vi kunne gjøre noe med. Vi arbeider med flere spennende initiativ som vi håper kan la seg realisere i tiden som kommer.Film-prosjekt: I samarbeid med Rød Kors og LEVE arbeider ved med et kortfilm-prosjekt rettet mot ungdom basert på en ide-skisse utarbeidet av stiftelsen.

Avis-bilag: I samarbeid med Røde Kors og LEVE arbeider vi med et større avis-bilag basert på en ide av Terese Grøm fra LEVE.
Åpent møte: I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for selvmordsforebygging, vil vi arrangerer i åpent møte den 8. september kl 19 på Litterraturhuset i Oslo. Møtet vil omfatte et foredrag av mottaker av Olaf-prisen 2014, en panel-debatt pluss flotte kultur-innsalg. Mer info kommer.
OLAF-PRISEN 2013

Olaf-prisen 2013 ble delt ut i dag 10. september på Verdensdagen for selvmordsforebygging. Prisvinner er professor og barnepsykiater Berit Grøholt som i mange år har forsket, undervist og formidlet stoff knyttet til selvmordsproblematikk. Vi er veldig glad og stolte over å kunne gi henne prisen.

På bildet fra venstre, leder av fondets fagutvalg Lars Mehlum, Mette, prisvinneren, Jon.

Olaf-prisen 2013

Olaf-prisen 2013 deles ut på Verdensdagen for selvmordsforebygging den 10. september under LEVE Akershus sin fagdag på Høgskolen på Kjeller.

Fagdagen er åpen for alle. Mer informasjon finnes på www.LEVE.no/Akershus.

KANDIDATER TIL

OLAFS MINNEPRIS 2013

Olafs Minnepris er etablert og deles ut av Stiftelsen Olafs Minnefond til forebygging av selvmord blant unge. Prisen tildeles som en anerkjennelse til en person som har bidratt med fremragende vitenskapelig arbeid eller kunnskapsformidling innenfor feltet selvmordsforebygging blant barn og ungdom.  Prisen deles ut hvert år, fortrinnsvis i forbindelse med markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging, den 10. september.  Prisen består av en bronsestatue og et diplom.

Ett fagutvalg ledet at professor dr med Lars Mehlum, forestår innstillingsarbeidet av kandidater til prisen. For mer informasjon se www.olafsminne.org .

Forslag til kandidater med navn på kandidaten, kort begrunnelse og navn på forslagstiller kan sendes på epost til advokat Jon Schultz, js@legale.no innen 1. mai, 2013. Vennligst benytt skjema som kan lastes ned fra www.selvmord.no/aktuelt eller ved å sende mail til js@legale.no.

 


Olafs Minnefond er nå registrert som en stiftelse med org nr 998 838 290. Stiftelsen vil være underlagt kontroll av Stiftelsestilsynet og føre regnskap som revideres av statsautorisert revisor.

Vi håper å bli en synlig og varig bidragstyter i arbeidet for å forebygge selvmord blant unge.

Bidrag kan gis til konto 1503.29.85561

Minnepris 2012

Markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging:
Hedrer åpenhet om selvmord

 

Mandag 10. September deles Olafs Minnepris ut for andre gang. Årets vinner, journalist og redaktør Reidun Kjelling Nybø, får prisen for sin  innsats for å forbedre kvaliteten i omtale av selvmord i massemediene.

 

Prisen for 2012 får Nybø for sitt arbeid  med å redusere tabu og stigma knyttet til selvmord i samfunnet. Nybøs arbeid har samtidig redusert faren for smitte-effekter blant ungdom ved uforsvarlig medieomtale av selvmord. Reidun Kjelling Nybø har også gjennom foredrag og annet opplysningsarbeid bidratt til at nyutdannede og etablerte journalister kan få et reflektert, aktivt og konstruktivt forhold til selvmordstematikken i sitt arbeid.

 

Prisen deles ut av Olafs Minnefond for forebygging av selvmord blant unge. Fondet er etablert av Mette Marie Tangen og Jon Schultz, foreldre til Olaf (19) som tok sitt eget liv sommeren 2011.  

- Vi opprettet Olafs Minnepris for å sette fokus på arbeidet for å forebygge selvmord. Vi tror åpenhet rundt temaet er viktig og da spiller media en stor rolle.  Åpenhet er av mange grunner vanskelig og medias håndtering må være gjennomtenkt. Årets prisvinner har gjort en stor innsats for å fremme klok åpenhet og fortjener stor takk for sitt arbeid, forteller Jon Schultz. 

 

- Forebygging nytter

Et fagutvalg bestående av professor dr. med. Lars Mehlum (leder) ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, UiO, professor em. Berit Grøholt, psykiatrisk sykepleier og fagteamleder ved RVTS Øst Nils Petter Reinholt og  jurist, filolog og nestleder i LEVE  (Landsforeningen for etterlatte ved selvmord) Kari Wille Rekdal har foretatt innstillingsarbeidet på vegne av Minnefondet. Prisen deles ut i forbindelse med den lokale markeringen av Verdensdagen for selvmordsforebygging i Akershus den 10. september.

- Forebygging nytter! Selvmord er fortsatt et stort samfunnsproblem, også blant unge i Norge. Det er tragisk at så mange unge liv går tapt og derfor ønsker vi velkommen alle gode initiativ som kan bidra til å redusere omfanget. Olafs Minnefond er et slikt initiativ og jeg håper prisen kan spore til økt innsats innenfor forebygging av selvmord blant unge, forteller Mehlum.

 

Markeringen av verdensdagen foregår i regi av organisasjonen LEVE og HiOA på campus Kjeller, Kunnskapsveien 55, mandag 10. september fra kl. 9, og prisutdelingen finner sted ca. kl. 14. Prisen består av en spesiallaget bronseskulptur og et diplom. 

 

Fagutvalg 2012

Olafs Minnepris for forebygging av selvmord blant unge skal deles ut for andre gang den 10. september i forbindelse med Verdensdagen for selvmordsforebygging.

Vi har vært så heldige å få med oss sentrale fagpersoner i fagutvalget som skal velge ut kandidaten.

Prisen består av en bronsjestatue og et diplom.

Ser nærmere til høyre under Fagutvalg 2012 og Olafs Minnepris 2012.

 

5.september, 2011
Olafs Minnepris ble delt ut fredag 2.9 på Litteraturhuset i Oslo. Prisen gikk til forsker Mette Ystgaard for mangeårig og målrettet innsats for å forebygge selvmord blant utsatt ungdom.

Prisen består av en glasskulptur laget av kunstneren Pål Roland Johnsen og et diplom laget av kunstneren Tone Brunelle.

Se nærmere om fagutvalgets begrunnelse under valget Tildeling 2011 til venstre i menyen på forsiden.


Utdeling av Olafs Minnepris 2011. Fra venstre medlem av Minnefondets fagutvalg professor emeritus Berit Gråholt, prisvinner Mette Ystgaard, stifere av Minnefondet Mette Marie Tangen og Jon Schultz

When you walk through a storm


Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Jon Schultz | Svar 18.08.2011 12.54

Vi har vært så heldige å få bidrag fra viktige ressurspersoner som utgjør et Fagutvalg for Minnefondet. Se under Nyheter i menyen til høyre for flere detaljer.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

19.10 | 06:07

Nei, glemme er det vel ingen som er redde for at dere skal gjøre.
God ide og overføre til LEVE. Da vil jeg få ønske dere alt godt videre.

...
03.09 | 16:31

Hei!
Er det mulig å få en e-postadresse til Jon Schultz? Gjelder et bokprosjekt om sorg og posttraumatisk vekst.
Mvh

...
17.07 | 00:46

Tenker på dere og på alle andre som får oppleve dette fryktelige. Minnefondet med pris er en fin idé. Åpenhet hjelper alle.

...
19.04 | 20:24

Dette var dramatisk å lese. Men ved å opprette minneprisen har dere garantert gjort noe viktig for deres egen situasjon og ikke minst for en viktig sak.

...
Du liker denne siden